Protecția datelor cu caracter personal

Prin accesarea și utilizarea site-ului www.luptamimpreuna.ro (denumit în continuare „Site-ul”), sunteți de acord să respectați termenii și condițiile prezentate în acest document. Site-ul este deținut și operat de Asociația “Maria și Alexandru luptă pentru o lume mai bună” (denumită în continuare „Asociația”), cu sediul în Onești, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 9, ap. 13, înregistrată sub nr. 4/A/2022, CUI 45916904.

Asociația respectă drepturile de protecție a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului. Toate datele cu caracter personal colectate prin intermediul Site-ului vor fi tratate conform legislației în vigoare referitoare la protecția datelor cu caracter personal și vor fi utilizate numai în scopurile specificate în prezentul document.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate numai în scopurile specifice pentru care au fost furnizate, cum ar fi donațiile sau înscrierile la evenimentele organizate de către Asociație. Aceste date pot include, dar nu se limitează la, nume, prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte date personale necesare pentru realizarea activităților Asociației.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate către terți, cu excepția cazurilor în care această transferare este necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate. Asociația poate transfera datele cu caracter personal către furnizorii de servicii care gestionează serviciile site-ului sau asigură suportul tehnic sau logistic pentru evenimentele organizate de Asociație.

Asociația va utiliza toate măsurile de securitate necesare pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat sau utilizării incorecte, modificării, divulgării sau distrugerii acestora.

Utilizatorii site-ului pot exercita drepturile lor conform legislației aplicabile în orice moment, cum ar fi dreptul la acces, rectificare, ștergere, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor și opoziția la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prin accesarea și utilizarea site-ului, utilizatorii își exprimă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Asociație, în conformitate cu prevederile prezentului document. În cazul în care utilizatorii nu sunt de acord cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal conform prezentului document, aceștia sunt îndemnați să nu utilizeze site-ul Asociației.

Asociația își rezervă dreptul de a modifica și actualiza aceste termeni și condiții în orice moment, fără a fi necesară o notificare prealabilă a utilizatorilor. Utilizatorii site-ului sunt îndemnați să consulte periodic această pagină pentru a fi la curent cu termenii și condițiile actualizate.

În cazul în care există încălcări ale drepturilor de protecție a datelor cu caracter personal, utilizatorii site-ului au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în materia protecției datelor cu caracter personal.

Prin accesarea și utilizarea site-ului Asociației “Maria și Alexandru luptă pentru o lume mai bună”, utilizatorii își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal în conformitate cu prevederile prezentului document.

Data ultimei actualizări a acestor termeni și condiții: 6 aprilie 2023.