Centrul Educațional „Sfânta Maria”

Consolidare, reabilitare şi dotare Centrul Educaţional “Sfȃnta Maria”, Oneşti – FAZA I

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

Asociaţia “Maria şi Alexandru luptă pentru o lume mai bună” implementează proiectul “Reabilitare şi consolidare Centrul Educaţional “Sfȃnta Maria”, Oneşti, proiect implementat cu sprijinul Primăriei Oneşti, care pune la dispoziţie fosta grădiniţă a cartierului TCR, precum şi anexele aferente (teren aferent, saună, teren fotbal), ȋn suprafaţă totală de 23,462 mp, ȋn vederea reabilitării.

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Scopul proiectului consă ȋn ȋmbunătăţirea structurii educaţionale din Municipiul Oneşti, prin investiţie ȋn educaţie şi formarea de compenetenţe, precum şi prin integrarea copiilor proveniţi din medii defavorizate, prin acordarea anuală de burse şcolare susţinute din fondurile Asociaţiei “Maria şi Alexandru luptă pentru o lume mai bună”. Centrul Educaţional ȋşi propune o abordare unică, ȋn parteneriat cu Biserica Ortodoxă şi Şcoala Familiei, punȃnd accentul atȃt pe rolul părintelui ȋn dezvoltarea şi educarea copilului, cȃt şi pe rolul cadrelor didactice ȋn educarea acestora.

Centrul Educaţional “Sfȃnta Maria” va avea ca obiecte de studiu disciplinele prevăzute ȋn Curriculum-ul Naţional elaborat de Ministerul Educaţiei, abordate ȋntr-o manieră holistică, menită să dezvolte copiii ȋn plan cognitiv, emoţional şi spiritual. Pe langa programa obligatorie, copiii vor beneficia de o serie de activităţi adiţionale, menite să dezvolte capacitatea acestora la nivel maxim (muzică, sport, excursii, tabere, etc.).

Educaţia a vizat de-a lungul timpului formarea personalităţii omului. Tocmai din acest motiv, şcoala a jucat un rol esenţial ȋn orice epocă, iar astăzi, ȋn contextul actual al unei societăţi structurate printr-o cunoaştere informaţională, orientată spre pragmatism, relevanţa educaţiei este şi mai mare

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 01.08.2022 – 30.04.2028

FAZELE PROIECTULUI

 • Faza I: reabilitare, consolidare şi dotare clădire grădiniţă, ȋn suprafaţă existentă de 1,512 mp;
 • Faza II: reabilitare saună ȋn suprafaţă existentặ de 1,864 mp;
 • Faza III: construire şcoală gimnazială cu clasele I-VIII;
 • Faza IV: reabilitare teren de fotbal ȋn suprafaţă existentă de 4,946 mp.

 

VALOARE IMPLEMENTARE PROIECT FAZA I: Valoarea totală a Fazei I a proiectului este de aproximativ 6,500,000 lei.

Obiective Faza I – reabilitarea grădiniță

 

Luȃnd ȋn considerare starea actuală a clădirii şi terenului aferent, a criteriilor actuale cu privire la desfăşurarea activităţilor de educaţie, este imperios necesar ca acestea să facă obiectul unor măsuri ample de reabilitare, ȋn vederea respectării condiţiilor necesare desfăşurării actului didactic:

 • Realizarea studiului de fezabilitate necesar reabilitării şi consolidării clădirii fostei grădiniţe a cartierului TCR, situată la adresa Str. Cauciucului, Nr. 1, Oneşti, ȋn suprafaţă de 1,512 mp
 • Adaptarea clădirii la standarde actuale, inclusiv realizarea căilor de access pentru persoane cu dizabilităţi, compartimentarea şi rearanjarea ȋncăperilor pentru a fi compliante cu normele actuale referitoare la igiena ȋn unităţile de ȋnvăţămȃnt.
 • Executarea lucrărilor de consolidare a clădirii, ca urmare a degradării acesteia pe fondul neutilizării şi vechimii
 • Creşterea perfomanţei energetice şi reducerea costurilor prin termoizolarea clădirii
 • Refacerea totală a acoperişului clădirii, ȋn vederea eliminării infiltraţiilor existente şi menţinerea climatului termic interior
 • Schimbarea tȃmplặriilor interioare şi exterioare
 • Ȋnlocuirea instalaţiilor electrice, dispunerea de instalaţii termice şi sanitare noi
 • Dotarea clădirii cu instalaţii de iluminat de evacuare, instalaţii de detecţie şi avertizare ȋn caz de incendiu
 • Lucrări cu rolul de conformare a clădirii ȋn raport cu cerinţele legislative actuale
 • Amenajarea trotuarelor, aleilor pietonale şi a spaţiilor verzi
 • Ȋmbunătăţirea rezultatelor educaţionale prin amenajarea a 4 săli de clasă la standarde moderne: mobilier şcolar specific gradiniţelor (mese, paturi), tablă interactivă, echipamente IT (videoproiectoare, imprimante multifuncţionale), materiale didactice.
 • Amenajarea unei cantine şi a unei săli de masă cu bucătărie ȋn regim propriu
 • Realizarea unui loc de joacă.

 

Şcoala va pune la dispoziţia elevilor un mediu interactiv şi atractiv, ȋn care copiii sunt ȋncurajaţi să exploreze şi să se dezvolte. Copilul este centrul activităţii, iar Centrul ȋşi propune sa construiască un proces de educaţie care să le ofere şansa atingerii potenţialului maxim al fiecăruia.

Se doreşte o comunitate ȋn care copiii sunt ȋncurajaţi să cultive legatura cu sine şi cu cei din jur, să ȋnveţe să recunoască binele, să admire frumosul, să ȋşi dezvolte creativitatea şi să ȋşi descopere talentul. Totodata, Centrul va avea ca scop pregătirea copiilor pentru a răspunde provocărilor societăţii moderne, ȋncurajȃndu-i să se dezvolte şi să se implice ȋn societate.